Ένα ακόμα μεγάλο έργο ανέλαβε η εταιρία ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.