Τάφ

ΑΤΟΣ
(a) mm
ΠΑΧΟΣ (s) –  BAΡΟΣ (Kg/m)
3 4 5 6 7 8
15 0,64  –   –   –   –
16 0,68  –   –
20 0,88 1,14   –  –   –
25 1,11 1,45 1,78   –  –
30 1,36 1,78 2,18  –   –
35 1,60 2,10 2,57  –
40 1,84 2,42 2,97  3,52  –
45 2,09 2,74 3,38 4,00  –  –
50 3,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82