Σωλήνες κατασκευών γαλβανισμένοι εν θερμώ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(D)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (s) mm
ΒΑΡΟΣ kg/m
Φ inches mm 1.80 2.00 2.30 2.50 3.00 3.20 3.60 4.00
Φ21 1/2” 21.3 0.87 0.95 1.08 1.16 1.35 1.43 1.57 1.71
Φ26 3/4″ 26.9 1.11 1.23 1.40 1.50 1.77 1.87 2.07 2.26
Φ33 1” 33.7 1.42 1.56 1.78 1.92 2.27 2.41 2.67 2.93
Φ42 1 1/4” 42.4 1.80 1.99 2.27 2.46 2.91 3.09 3.44 3.79
Φ48 1 1/2” 48.3 2.06 2.28 2.61 2.82 3.35 3.56 3.97 4.37
Φ60 2” 60.3 2.60 2.88 3.29 3.56 4.24 4.51 5.03 5.55
Φ76 2 1/2” 76.1 3.30 3.65 4,19 4.54 5.41 5.75 6.44 7.11
Φ88 3” 88.9 3.87 4.29 4.90 5.33 6.36 6.76 7.57 8.37
Φ114 4” 114.3 4.98 5.54 6.34 6.89 8.23 8.77 9.83 10.88