Προ-Γαλβανισμένοι Σωλήνες (τσέρκια)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(D)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (s) mm
ΒΑΡΟΣ kg/m
Φ inches mm 0.90 1.00 1.20 1.30 1.40 1.50 1.80 1.90
Φ21 1/2” 21.3 0.45 0.49 0.59 0.63 0.68 0.72 0.87 0.89
Φ26 3/4″ 26.9 0.56 0.62 0.73 0.79 0.85 0.91 1.09 1.13
Φ33 1” 33.7 0.72 0.80 0.96 1.03 1.11 1.19 1.42 1.49
Φ42 1 1/4” 42.4 0.91 1.01 1.21 1.30 1.40 1.50 1.80 1.88
Φ48 1 1/2” 48.3 1.04 1.16 1.38 1.50 1.61 1.72 2.06 2.16
Φ60 2” 60.3 1.31 1.45 1.74 1.88 2.02 2.16 2.60 2.72
Φ76 2 1/2” 76.1 1.67 1.85 2.21 2.39 2.57 2.75 3.30 3.47
Φ88 3” 88.9 1.95 2.17 2.60 2.81 3.02 3.23 3.87 4.08
Φ114 4” 114.3 2.50 2.78 3.34 3.61 3.88 4.16 4.99 5.25