Αμπελουργικός πάσαλος “Ω”

Δείτε τις φωτογραφίες του συγκεκριμένου προϊόντος παρακάτω